Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 09/05 đến 14/05/2016

Từ ngày : . Đã xem 1078

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 09/05 đến 14/05/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(09/5/2016)
Thứ 3
(10/5/2016)
Thứ 4
(11/5/2016)
Thứ 5
(12/5/2016)
Thứ 6
(13/5/2016)
Thứ 7
(14/5/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(09/5/2016)
Thứ 3
(10/5/2016)
Thứ 4
(11/5/2016)
Thứ 5
(12/5/2016)
Thứ 6
(13/5/2016)
Thứ 7
(14/5/2016)