Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 09/11 đến 14/11/2015

Từ ngày : . Đã xem 1232

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 09/11 đến 14/11/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(09/11/2015)
Thứ 3
(10/11/2015)
Thứ 4
(11/11/2015)
Thứ 5
(12/11/2015)
Thứ 6
(13/11/2015)
Thứ 7
(14/11/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(09/11/2015)
Thứ 3
(10/11/2015)
Thứ 4
(11/11/2015)
Thứ 5
(12/11/2015)
Thứ 6
(13/11/2015)
Thứ 7
(14/11/2015)