Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 10/07 - 15/07/2017

Từ ngày : . Đã xem 1018

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 10/07 - 15/07/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(10/7/2017)
Thứ 3
(11/7/2017)
Thứ 4
(12/7/2017)
Thứ 5
(13/7/2017)
Thứ 6
(14/7/2017)
Thứ 7
(15/7/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(10/7/2017)
Thứ 3
(11/7/2017)
Thứ 4
(12/7/2017)
Thứ 5
(13/7/2017)
Thứ 6
(14/7/2017)
Thứ 7
(15/7/2017)