Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 10/08 đến 15/08/2015

Từ ngày : . Đã xem 1261

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 10/08 đến 15/08/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(10/8/2015)
Thứ 3
(11/8/2015)
Thứ 4
(12/8/2015)
Thứ 5
(13/8/2015)
Thứ 6
(14/8/2015)
Thứ 7
(15/8/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(10/8/2015)
Thứ 3
(11/8/2015)
Thứ 4
(12/8/2015)
Thứ 5
(13/8/2015)
Thứ 6
(14/8/2015)
Thứ 7
(15/8/2015)