Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 10/10 đến 15/10/2016

Từ ngày : . Đã xem 1790

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 10/10 đến 15/10/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(10/10/2016)
Thứ 3
(11/10/2016)
Thứ 4
(12/10/2016)
Thứ 5
(13/10/2016)
Thứ 6
(14/10/2016)
Thứ 7
(15/10/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(10/10/2016)
Thứ 3
(11/10/2016)
Thứ 4
(12/10/2016)
Thứ 5
(13/10/2016)
Thứ 6
(14/10/2016)
Thứ 7
(15/10/2016)