Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 11/04 đến 16/04/2016

Từ ngày : . Đã xem 1279

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 11/04 đến 16/04/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(11/4/2016)
Thứ 3
(12/4/2016)
Thứ 4
(13/4/2016)
Thứ 5
(14/4/2016)
Thứ 6
(15/4/2016)
Thứ 7
(16/4/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(11/4/2016)
Thứ 3
(12/4/2016)
Thứ 4
(13/4/2016)
Thứ 5
(14/4/2016)
Thứ 6
(15/4/2016)
Thứ 7
(16/4/2016)