Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 11/05 đến 17/05/2015

Từ ngày : . Đã xem 1338

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 11/05 đến 17/05/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(11/5/2015)
Thứ 3
(12/5/2015)
Thứ 4
(13/5/2015)
Thứ 5
(14/5/2015)
Thứ 6
(15/5/2015)
Thứ 7
(16/5/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(11/5/2015)
Thứ 3
(12/5/2015)
Thứ 4
(13/5/2015)
Thứ 5
(14/5/2015)
Thứ 6
(15/5/2015)
Thứ 7
(16/5/2015)