Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 12/01 đến 17/01/2015

Từ ngày : . Đã xem 1280

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 12/01 đến 17/01/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(12/1/2015)
Thứ 3
(13/1/2015)
Thứ 4
(14/1/2015)
Thứ 5
(15/1/2015)
Thứ 6
(16/1/2015)
Thứ 7
(17/1/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(12/1/2015)
Thứ 3
(13/1/2015)
Thứ 4
(14/1/2015)
Thứ 5
(15/1/2015)
Thứ 6
(16/1/2015)
Thứ 7
(17/1/2015)