Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 12/06/2017 đến 17/06/2017

Từ ngày : . Đã xem 1192

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 12/06/2017 đến 17/06/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(12/6/2017)
Thứ 3
(13/6/2017)
Thứ 4
(14/6/2017)
Thứ 5
(15/6/2017)
Thứ 6
(16/6/2017)
Thứ 7
(17/6/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(12/6/2017)
Thứ 3
(13/6/2017)
Thứ 4
(14/6/2017)
Thứ 5
(15/6/2017)
Thứ 6
(16/6/2017)
Thứ 7
(17/6/2017)