Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 12/10 đến 17/10/2015

Từ ngày : . Đã xem 1248

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 12/10 đến 17/10/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(12/10/2015)
Thứ 3
(13/10/2015)
Thứ 4
(14/10/2015)
Thứ 5
(15/10/2015)
Thứ 6
(16/10/2015)
Thứ 7
(17/10/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(12/10/2015)
Thứ 3
(13/10/2015)
Thứ 4
(14/10/2015)
Thứ 5
(15/10/2015)
Thứ 6
(16/10/2015)
Thứ 7
(17/10/2015)