Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 12/12 đến 17/12/2016

Từ ngày : . Đã xem 1105

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 12/12 đến 17/12/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(12/12/2016)
Thứ 3
(13/12/2016)
Thứ 4
(14/12/2016)
Thứ 5
(15/12/2016)
Thứ 6
(16/12/2016)
Thứ 7
(17/12/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(12/12/2016)
Thứ 3
(13/12/2016)
Thứ 4
(14/12/2016)
Thứ 5
(15/12/2016)
Thứ 6
(16/12/2016)
Thứ 7
(17/12/2016)