Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 13/02 đến 18/02/2017

Từ ngày : . Đã xem 1041

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 13/02 đến 18/02/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(13/2/2017)
Thứ 3
(14/2/2017)
Thứ 4
(15/2/2017)
Thứ 5
(16/2/2017)
Thứ 6
(17/2/2017)
Thứ 7
(18/2/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(13/2/2017)
Thứ 3
(14/2/2017)
Thứ 4
(15/2/2017)
Thứ 5
(16/2/2017)
Thứ 6
(17/2/2017)
Thứ 7
(18/2/2017)