Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 13/04 đến 18/04/2015

Từ ngày : . Đã xem 1194

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 13/04 đến 18/04/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(13/4/2015)
Thứ 3
(14/4/2015)
Thứ 4
(15/4/2015)
Thứ 5
(16/4/2015)
Thứ 6
(17/4/2015)
Thứ 7
(18/4/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(13/4/2015)
Thứ 3
(14/4/2015)
Thứ 4
(15/4/2015)
Thứ 5
(16/4/2015)
Thứ 6
(17/4/2015)
Thứ 7
(18/4/2015)