Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 13/06 đến 18/06/2016

Từ ngày : . Đã xem 1201

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 13/06 đến 18/06

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(13/6/2016)
Thứ 3
(14/6/2016)
Thứ 4
(15/6/2016)
Thứ 5
(16/6/2016)
Thứ 6
(17/6/2016)
Thứ 7
(18/6/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(13/6/2016)
Thứ 3
(14/6/2016)
Thứ 4
(15/6/2016)
Thứ 5
(16/6/2016)
Thứ 6
(17/6/2016)
Thứ 7
(18/6/2016)