Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 13/07 đến 18/07/2015

Từ ngày : . Đã xem 1213

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 13/07 đến 18/07/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(13/7/2015)
Thứ 3
(14/7/2015)
Thứ 4
(15/7/2015)
Thứ 5
(16/7/2015)
Thứ 6
(17/7/2015)
Thứ 7
(18/7/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(13/7/2015)
Thứ 3
(14/7/2015)
Thứ 4
(15/7/2015)
Thứ 5
(16/7/2015)
Thứ 6
(17/7/2015)
Thứ 7
(18/7/2015)