Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 13/11 đến 18/11/2017

Từ ngày : . Đã xem 1192

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 13/11 đến 18/11/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(13/11/2017)
Thứ 3
(14/11/2017)
Thứ 4
(15/11/2017)
Thứ 5
(16/11/2017)
Thứ 6
(17/11/2017)
Thứ 7
Mẫu giáo Thứ 2
(13/11/2017)
Thứ 3
(14/11/2017)
Thứ 4
(15/11/2017)
Thứ 5
(16/11/2017)
Thứ 6
(17/11/2017)
Thứ 7