Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 14/03 đến 19/03/2016

Từ ngày : . Đã xem 1204

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 14/03 đến 19/03/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(14/3/2016)
Thứ 3
(15/3/2016)
Thứ 4
(16/3/2016)
Thứ 5
(17/3/2016)
Thứ 6
(18/3/2016)
Thứ 7
(19/3/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(14/3/2016)
Thứ 3
(15/3/2016)
Thứ 4
(16/3/2016)
Thứ 5
(17/3/2016)
Thứ 6
(18/3/2016)
Thứ 7
(19/3/2016)