Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 14/08 đến 19/08/2017

Từ ngày : . Đã xem 1161

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 14/08 đến 19/08/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(14/8/2017)
Thứ 3
(15/8/2017)
Thứ 4
(16/8/2017)
Thứ 5
(17/8/2017)
Thứ 6
(18/8/2017)
Thứ 7
(19/8/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(14/8/2017)
Thứ 3
(15/8/2017)
Thứ 4
(16/8/2017)
Thứ 5
(17/8/2017)
Thứ 6
(18/8/2017)
Thứ 7
(19/8/2017)