Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 14/09 đến 19/09/2015

Từ ngày : . Đã xem 1315

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 14/09 đến 19/09/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(14/9/2015)
Thứ 3
(15/9/2015)
Thứ 4
(16/9/2015)
Thứ 5
(17/9/2015)
Thứ 6
(18/9/2015)
Thứ 7
(19/9/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(14/9/2015)
Thứ 3
(15/9/2015)
Thứ 4
(16/9/2015)
Thứ 5
(17/9/2015)
Thứ 6
(18/9/2015)
Thứ 7
(19/9/2015)