Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 15/01 đến 20/01/2017

Từ ngày : . Đã xem 403

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 15/01 đến 20/01/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(15/1/2018)
Thứ 3
(16/1/2018)
Thứ 4
(17/1/2018)
Thứ 5
(18/1/2018)
Thứ 6
(19/1/2018)
Thứ 7
Mẫu giáo Thứ 2
(15/1/2018)
Thứ 3
(16/1/2018)
Thứ 4
(17/1/2018)
Thứ 5
(18/1/2018)
Thứ 6
(19/1/2018)
Thứ 7