Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 15/02 đến 20/02/2016

Từ ngày : . Đã xem 905

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 15/02 đến 20/02/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(15/2/2016)
Thứ 3
(16/2/2016)
Thứ 4
(17/2/2016)
Thứ 5
(18/2/2016)
Thứ 6
(19/2/2016)
Thứ 7
(20/2/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(15/2/2016)
Thứ 3
(16/2/2016)
Thứ 4
(17/2/2016)
Thứ 5
(18/2/2016)
Thứ 6
(19/2/2016)
Thứ 7
(20/2/2016)