Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 15/08 đến 20/08/2016

Từ ngày : . Đã xem 1181

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 15/08 đến 20/08/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(15/8/2016)
Thứ 3
(16/8/2016)
Thứ 4
(17/8/2016)
Thứ 5
(18/8/2016)
Thứ 6
(19/8/2016)
Thứ 7
(20/8/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(15/8/2016)
Thứ 3
(16/8/2016)
Thứ 4
(17/8/2016)
Thứ 5
(18/8/2016)
Thứ 6
(19/8/2016)
Thứ 7
(20/8/2016)