Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 15/12 đến 20/12/2014

Từ ngày : . Đã xem 1342

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 15/12 đến 20/12/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(15/12/2014)
Thứ 3
(16/12/2014)
Thứ 4
(17/12/2014)
Thứ 5
(18/12/2014)
Thứ 6
(19/12/2014)
Thứ 7
(20/12/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(15/12/2014)
Thứ 3
(16/12/2014)
Thứ 4
(17/12/2014)
Thứ 5
(18/12/2014)
Thứ 6
(19/12/2014)
Thứ 7
(20/12/2014)