Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 16/10 đến 21/10/2017

Từ ngày : . Đã xem 1475

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 16/10 đến 21/10/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(16/10/2017)
Thứ 3
(17/10/2017)
Thứ 4
(18/10/2017)
Thứ 5
(19/10/2017)
Thứ 6
(20/10/2017)
Thứ 7
(21/10/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(16/10/2017)
Thứ 3
(17/10/2017)
Thứ 4
(18/10/2017)
Thứ 5
(19/10/2017)
Thứ 6
(20/10/2017)
Thứ 7
(21/10/2017)