Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 16/11 đến 21/11/2015

Từ ngày : . Đã xem 807

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 16/11 đến 21/11/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(16/11/2015)
Thứ 3
(17/11/2015)
Thứ 4
(18/11/2015)
Thứ 5
(19/11/2015)
Thứ 6
(20/11/2015)
Thứ 7
(21/11/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(16/11/2015)
Thứ 3
(17/11/2015)
Thứ 4
(18/11/2015)
Thứ 5
(19/11/2015)
Thứ 6
(20/11/2015)
Thứ 7
(21/11/2015)