Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 17/07 - 22/07/2017

Từ ngày : . Đã xem 1038

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 17/07 - 22/07/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(17/7/2017)
Thứ 3
(18/7/2017)
Thứ 4
(19/7/2017)
Thứ 5
(20/7/2017)
Thứ 6
(21/7/2017)
Thứ 7
(22/7/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(17/7/2017)
Thứ 3
(18/7/2017)
Thứ 4
(19/7/2017)
Thứ 5
(20/7/2017)
Thứ 6
(21/7/2017)
Thứ 7
(22/7/2017)