Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 17/08 đến 23/08/2015

Từ ngày : . Đã xem 1139

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 17/08 đến 23/08/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(17/8/2015)
Thứ 3
(18/8/2015)
Thứ 4
(19/8/2015)
Thứ 5
(20/8/2015)
Thứ 6
(21/8/2015)
Thứ 7
(22/8/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(17/8/2015)
Thứ 3
(18/8/2015)
Thứ 4
(19/8/2015)
Thứ 5
(20/8/2015)
Thứ 6
(21/8/2015)
Thứ 7
(22/8/2015)