Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 17/10 đến 22/10/2016

Từ ngày : . Đã xem 1111

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 17/10 đến 22/10/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(17/10/2016)
Thứ 3
(18/10/2016)
Thứ 4
(19/10/2016)
Thứ 5
(20/10/2016)
Thứ 6
(21/10/2016)
Thứ 7
(22/10/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(17/10/2016)
Thứ 3
(18/10/2016)
Thứ 4
(19/10/2016)
Thứ 5
(20/10/2016)
Thứ 6
(21/10/2016)
Thứ 7
(22/10/2016)