Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 18/04 đến 23/04/2016

Từ ngày : . Đã xem 1180

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 18/04 đến 23/04/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(18/4/2016)
Thứ 3
(19/4/2016)
Thứ 4
(20/4/2016)
Thứ 5
(21/4/2016)
Thứ 6
(22/4/2016)
Thứ 7
(23/4/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(18/4/2016)
Thứ 3
(19/4/2016)
Thứ 4
(20/4/2016)
Thứ 5
(21/4/2016)
Thứ 6
(22/4/2016)
Thứ 7
(23/4/2016)