Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 18/06 đến 23/06/2018

Từ ngày : . Đã xem 1063

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 18/06 đến 23/06/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(18/6/2018)
Thứ 3
(19/6/2018)
Thứ 4
(20/6/2018)
Thứ 5
(21/6/2018)
Thứ 6
(22/6/2018)
Thứ 7
Mẫu giáo Thứ 2
(18/6/2018)
Thứ 3
(19/6/2018)
Thứ 4
(20/6/2018)
Thứ 5
(21/6/2018)
Thứ 6
(22/6/2018)
Thứ 7