Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 18/09 đến 23/09/2017

Từ ngày : . Đã xem 1185

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 18/09 đến 23/09/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(18/9/2017)
Thứ 3
(19/9/2017)
Thứ 4
(20/9/2017)
Thứ 5
(21/9/2017)
Thứ 6
(22/9/2017)
Thứ 7
(23/9/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(18/9/2017)
Thứ 3
(19/9/2017)
Thứ 4
(20/9/2017)
Thứ 5
(21/9/2017)
Thứ 6
(22/9/2017)
Thứ 7
(23/9/2017)