Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 18/12 đến 23/12/2017

Từ ngày : . Đã xem 850

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 18/12 đến 23/12/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(18/12/2017)
Thứ 3
(19/12/2017)
Thứ 4
(20/12/2017)
Thứ 5
(21/12/2017)
Thứ 6
(22/12/2017)
Thứ 7
(23/12/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(18/12/2017)
Thứ 3
(19/12/2017)
Thứ 4
(20/12/2017)
Thứ 5
(21/12/2017)
Thứ 6
(22/12/2017)
Thứ 7
(23/12/2017)