Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 19/09 đến 24/09/2016

Từ ngày : . Đã xem 1096

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 19/09 đến 24/09/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(19/9/2016)
Thứ 3
(20/9/2016)
Thứ 4
(21/9/2016)
Thứ 5
(22/9/2016)
Thứ 6
(23/9/2016)
Thứ 7
(24/9/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(19/9/2016)
Thứ 3
(20/9/2016)
Thứ 4
(21/9/2016)
Thứ 5
(22/9/2016)
Thứ 6
(23/9/2016)
Thứ 7
(24/9/2016)