Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 19/10 đến 24/10/2015

Từ ngày : . Đã xem 1230

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 19/10 đến 24/10/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(19/10/2015)
Thứ 3
(20/10/2015)
Thứ 4
(21/10/2015)
Thứ 5
(22/10/2015)
Thứ 6
(23/10/2015)
Thứ 7
(24/10/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(19/10/2015)
Thứ 3
(20/10/2015)
Thứ 4
(21/10/2015)
Thứ 5
(22/10/2015)
Thứ 6
(23/10/2015)
Thứ 7
(24/10/2015)