Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 20/02 đến 25/02/2017

Từ ngày : . Đã xem 1040

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 20/02 đến 25/02/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(20/2/2017)
Thứ 3
(21/2/2017)
Thứ 4
(22/2/2017)
Thứ 5
(23/2/2017)
Thứ 6
(24/2/2017)
Thứ 7
(25/2/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(20/2/2017)
Thứ 3
(21/2/2017)
Thứ 4
(22/2/2017)
Thứ 5
(23/2/2017)
Thứ 6
(24/2/2017)
Thứ 7
(25/2/2017)