Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 20/03 đến 25/03/2017

Từ ngày : . Đã xem 1068

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 20/03 đến 25/03/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(20/3/2017)
Thứ 3
(21/3/2017)
Thứ 4
(22/3/2017)
Thứ 5
(23/3/2017)
Thứ 6
(24/3/2017)
Thứ 7
(25/3/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(20/3/2017)
Thứ 3
(21/3/2017)
Thứ 4
(22/3/2017)
Thứ 5
(23/3/2017)
Thứ 6
(24/3/2017)
Thứ 7
(25/3/2017)