Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 20/04 đến 25/04/2015

Từ ngày : . Đã xem 1294

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 20/04 đến 25/04/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(20/4/2015)
Thứ 3
(21/4/2015)
Thứ 4
(22/4/2015)
Thứ 5
(23/4/2015)
Thứ 6
(24/4/2015)
Thứ 7
(25/4/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(20/4/2015)
Thứ 3
(21/4/2015)
Thứ 4
(22/4/2015)
Thứ 5
(23/4/2015)
Thứ 6
(24/4/2015)
Thứ 7
(25/4/2015)