Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 20/06 đến 25/06/2016

Từ ngày : . Đã xem 1170

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 20/06 đến 25/06/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(20/6/2016)
Thứ 3
(21/6/2016)
Thứ 4
(22/6/2016)
Thứ 5
(23/6/2016)
Thứ 6
(24/6/2016)
Thứ 7
(25/6/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(20/6/2016)
Thứ 3
(21/6/2016)
Thứ 4
(22/6/2016)
Thứ 5
(23/6/2016)
Thứ 6
(24/6/2016)
Thứ 7
(25/6/2016)