Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 20/07 đến 25/07/2015

Từ ngày : . Đã xem 1201

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 20/07 đến 25/07/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(20/7/2015)
Thứ 3
(21/7/2015)
Thứ 4
(22/7/2015)
Thứ 5
(23/7/2015)
Thứ 6
(24/7/2015)
Thứ 7
(25/7/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(20/7/2015)
Thứ 3
(21/7/2015)
Thứ 4
(22/7/2015)
Thứ 5
(23/7/2015)
Thứ 6
(24/7/2015)
Thứ 7
(25/7/2015)