Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 21/03 đến 26/03/2016

Từ ngày : . Đã xem 1205

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 21/03 đến 26/03/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(21/3/2016)
Thứ 3
(22/3/2016)
Thứ 4
(23/3/2016)
Thứ 5
(24/3/2016)
Thứ 6
(25/3/2016)
Thứ 7
(26/3/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(21/3/2016)
Thứ 3
(22/3/2016)
Thứ 4
(23/3/2016)
Thứ 5
(24/3/2016)
Thứ 6
(25/3/2016)
Thứ 7
(26/3/2016)