Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 21/09 đến 26/09/2015

Từ ngày : . Đã xem 1409

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 21/09 đến 26/09/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(21/9/2015)
Thứ 3
(22/9/2015)
Thứ 4
(23/9/2015)
Thứ 5
(24/9/2015)
Thứ 6
(25/9/2015)
Thứ 7
(26/9/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(21/9/2015)
Thứ 3
(22/9/2015)
Thứ 4
(23/9/2015)
Thứ 5
(24/9/2015)
Thứ 6
(25/9/2015)
Thứ 7
(26/9/2015)