Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 21/11 đến 26/11/2016

Từ ngày : . Đã xem 1094

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 21/11 đến 26/11/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(21/11/2016)
Thứ 3
(22/11/2016)
Thứ 4
(23/11/2016)
Thứ 5
(24/11/2016)
Thứ 6
(25/11/2016)
Thứ 7
(26/11/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(21/11/2016)
Thứ 3
(22/11/2016)
Thứ 4
(23/11/2016)
Thứ 5
(24/11/2016)
Thứ 6
(25/11/2016)
Thứ 7
(26/11/2016)