Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 22/02 đến 27/02/2016

Từ ngày : . Đã xem 1237

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 22/02 đến 27/02/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(22/2/2016)
Thứ 3
(23/2/2016)
Thứ 4
(24/2/2016)
Thứ 5
(25/2/2016)
Thứ 6
(26/2/2016)
Thứ 7
(27/2/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(22/2/2016)
Thứ 3
(23/2/2016)
Thứ 4
(24/2/2016)
Thứ 5
(25/2/2016)
Thứ 6
(26/2/2016)
Thứ 7
(27/2/2016)