Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 22/05 đến 27/05/2017

Từ ngày : . Đã xem 943

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 22/05 đến 27/05/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(22/5/2017)
Thứ 3
(23/5/2017)
Thứ 4
(24/5/2017)
Thứ 5
(25/5/2017)
Thứ 6
(26/5/2017)
Thứ 7
(27/5/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(22/5/2017)
Thứ 3
(23/5/2017)
Thứ 4
(24/5/2017)
Thứ 5
(25/5/2017)
Thứ 6
(26/5/2017)
Thứ 7
(27/5/2017)