Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 22/08 đến 27/08/2016

Từ ngày : . Đã xem 1246

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 22/08 đến 27/08/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(22/8/2016)
Thứ 3
(23/8/2016)
Thứ 4
(24/8/2016)
Thứ 5
(25/8/2016)
Thứ 6
(26/8/2016)
Thứ 7
(27/8/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(22/8/2016)
Thứ 3
(23/8/2016)
Thứ 4
(24/8/2016)
Thứ 5
(25/8/2016)
Thứ 6
(26/8/2016)
Thứ 7
(27/8/2016)