Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 23/05 đến 28/05/2016

Từ ngày : . Đã xem 1161

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 23/05 đến 28/05/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(23/5/2016)
Thứ 3
(24/5/2016)
Thứ 4
(25/5/2016)
Thứ 5
(26/5/2016)
Thứ 6
(27/5/2016)
Thứ 7
(28/5/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(23/5/2016)
Thứ 3
(24/5/2016)
Thứ 4
(25/5/2016)
Thứ 5
(26/5/2016)
Thứ 6
(27/5/2016)
Thứ 7
(28/5/2016)