Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 23/11 đến 28/11/2015

Từ ngày : . Đã xem 1182

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 23/11 đến 28/11/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(23/11/2015)
Thứ 3
(24/11/2015)
Thứ 4
(25/11/2015)
Thứ 5
(26/11/2015)
Thứ 6
(27/11/2015)
Thứ 7
(28/11/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(23/11/2015)
Thứ 3
(24/11/2015)
Thứ 4
(25/11/2015)
Thứ 5
(26/11/2015)
Thứ 6
(27/11/2015)
Thứ 7
(28/11/2015)