Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 24/08 đến 29/08/2015

Từ ngày : . Đã xem 1295

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 24/08 đến 29/08/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(24/8/2015)
Thứ 3
(25/8/2015)
Thứ 4
(26/8/2015)
Thứ 5
(27/8/2015)
Thứ 6
(28/8/2015)
Thứ 7
(29/8/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(24/8/2015)
Thứ 3
(25/8/2015)
Thứ 4
(26/8/2015)
Thứ 5
(27/8/2015)
Thứ 6
(28/8/2015)
Thứ 7
(29/8/2015)