Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 24/10 đến 29/10/2016

Từ ngày : . Đã xem 1252

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 24/10 đến 29/10/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(24/10/2016)
Thứ 3
(25/10/2016)
Thứ 4
(26/10/2016)
Thứ 5
(27/10/2016)
Thứ 6
(28/10/2016)
Thứ 7
(29/10/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(24/10/2016)
Thứ 3
(25/10/2016)
Thứ 4
(26/10/2016)
Thứ 5
(27/10/2016)
Thứ 6
(28/10/2016)
Thứ 7
(29/10/2016)