Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 25/04 đến 30/04/2016

Từ ngày : . Đã xem 1129

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 25/04 đến 30/04/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(25/4/2016)
Thứ 3
(26/4/2016)
Thứ 4
(27/4/2016)
Thứ 5
(28/4/2016)
Thứ 6
(29/4/2016)
Thứ 7
(30/4/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(25/4/2016)
Thứ 3
(26/4/2016)
Thứ 4
(27/4/2016)
Thứ 5
(28/4/2016)
Thứ 6
(29/4/2016)
Thứ 7
(30/4/2016)